Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Mobilnost studenata i osoblja između programskih i partnerskih zemalja (KA107)
Početak : 01.08.2019.
Kraj : 31.07.2021.
Skraceni naziv : ERASMUS 2019-1-HR01-KA107-060718
Tip projekta : Obrazovni
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Despotović Aleksandra
Opis : Projekat ima za cilj unapređenje mobilnosti između partnerskih institucija, a sve radi daljeg razvoja i jačanja privlačnosti UCG za učešće u bilateralnim, prekograničnim i transnacionalnim projektima. Obaveza institucija da ponude svoje programe i prakse studentima i osoblju partnerskih institucija.