Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Prevention of the introduction and spread of the quarantine bacterium Xylella fastidiosa through plant propagation material
Naziv : Prevencija introdukcije i širenja karantinske bakterije Xylella fastidiosa sadnim materijalom - Ministarstvo nauke CG - bilateralna saradnja sa Italijom
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Poljoprivredne nauke (poljoprivredna biotehnologija)
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 5000
Rukovodilac : Perović Tatjana
Opis : Sigurnom i kontrolisanom razmjenom biljnog materijala, čak i za istraživanja i eksperimentalne svrhe, neophodno je zaštititi poljoprivredu i prirodno okruženje Italije i Crne Gore. Ovaj predlog će doprinijeti jačanju sposobnosti obije zemalje u sprječavanju introdukcije različitih podvrsta i sojeva Xylella fastidiosa (Wells i sur.) (Xf) uvozom biljnog materijala iz inostranstva. Da bi se postigao ovaj cilj postavljeni su sledeći specifični zadaci: 1) da se potvrdi odsustvo Xf u Crnoj Gori, što je neophodan korak da bi se proglasio status Xf-free zemlje; 2) da se detaljnije istražiti spektar domaćina Xf subsp. pauca soj CoDiRO u regiji Apulia; 3) jačanje sposobnosti za prevenciju, ranu detekciju i/ili iskorjenjivanje/mjere kontrole u cilju sprečavanja unošenja i širenja Xf (različitih podvrsta i sojeva) u obije zemalje (kroz usavršavanje stručnog osoblja i razvoj laboratorijskih usluga); 4) da se poveća svijest i skrene pažnja javnosti o opasnosti od unošenja Xf i drugih karantinskih štetnih organizama; 5) jačanje koordinacije i integracije među istraživačkim timovima u trans-jadranskim zemaljama.