Nevzeta Trubljanin


Nevzeta Trubljanin
Šifra: 170884
Prezime i ime: Nevzeta Trubljanin
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
1 Hemija1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
1 Hemija1x7
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija (2017)
2 Organska hemija2x3
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Biologija
2 Organska hemija2x4
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
2 Organska hemija II4x3
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Biologija
3 Biohemija I2x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija
3 Organska hemija3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Biologija
4 Biohemija II2x2
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
4 Opšta biohemija1x2
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Biologija
5 Fiziologija biljaka3x2
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Hemijska tehnologija, smjer Organski
2 Biohemija2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki
2 Mehanizmi organskih reakcija2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Zaštita životne sredine (2017)
2 Organska hemija3x3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije