FIZIOLOGIJA BILJAKA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ2x4
61B+26P
DRAGANA PETROVIĆ2x4
61B+26P
GORDANA ŠEBEK2x1
61B+26P
BILJANA LAZOVIĆ1x1
61B+26P