Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIA STANKOVIĆ
NINA MUGOŠA1x3
38B+22P
NEVZETA TRUBLJANIN1x3
38B+22P
MILICA STANIŠIĆ1x3
38B+22P
BOJANA ZINDOVIĆ1x3
38B+22P
ZORICA LEKA1.5x1
38B+22P
VLATKO KASTRATOVIĆ1.5x1
38B+22P

Termin testa

Domaći zadatak II

Prvi domaći zadatak

Praktikum iz Organske hemije

Bodovi sa testa i domaćih zadataka - organski dio

Bodovi sa domaćih zadataka

2. domaći zadatak

Prvi domaci zadatak