Zoran Terzić


Zoran Terzić
Šifra: 180092
Prezime i ime: Zoran Terzić
Titula: dr sci med
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTSPORTSKI TRENEROsnovne3OSNOVI FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJA SPORTA I0 x 00 x 00 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURAOsnovne3OSNOVI FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJA SPORTA I0 x 00 x 00 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne3FIZIOLOGIJA TJELESNOG VJEŽBANJA I SPORTA2 x 10 x 00 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURAOsnovne4OSNOVI FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJA SPORTA II0 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKI TRENEROsnovne4OSNOVI FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJA SPORTA II0 x 00 x 00 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne4SPORTSKA FIZIOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5FIZIOLOGIJA TJELESNOG VJEŽBANJA I SPORTA3 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10HIRURGIJA (FIZ.MED.10,MED.RADA 6,SPEC.EPID.2)0 x 04.165 x 60 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12KLINIČKI STAŽ0 x 010.5 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor