Medicinski fakultet

Biografija - Terzić Zoran+
Biografija - Terzić Zoran+

Rođen 27.06 1969. godine u Pljevljima, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studirao Medicinski fakultet u Sarajevu, ali zbog ratnih zbivanja diplomirao u Nišu 1993. godine.

Specijalizaciju iz Opšte hirurgije završio 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirugije završio 2008. godine u Beogradu. U okviru specijalizacije plastične i rekonstruktivne hirurgije proveo 6 mjeseci na Univerzitetskoj klinici za plastičnu hirurgiju u Ljubljani – Slovenija.

Doktorske studije iz plastične i rekonstruktivne hirurgije završio 2010. godine u Foči. Zvanje primarijusa dobio 2012. godine. Angazovan u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici i Fakultetu za fizičku kulturu u Nikšiću.

Završio više simpozijuma i work shop-ova iz plastične hirurgije kod nas i u svijetu.

Stalno zaposlen u Centru za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KC Crne Gore.

Od 2017. godine vrši funkciju načelnika klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju.