Milanka Maraš


Milanka Maraš
Šifra: 180177
Prezime i ime: Milanka Maraš
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne2OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA0 x 00 x 02 x 3
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (HEMIJA 64)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA0 x 00 x 02 x 6
MEDFARMACIJAOsnovne6MEDICINSKA BIOHEMIJA0 x 00 x 03 x 4
MEDFARMACIJAOsnovne6OKSIDATIVNI STRES U HUMANOJ PATOLOGIJI0 x 00 x 01 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne7FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA II0 x 00 x 03 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne8FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA III0 x 00 x 03 x 3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor