Medicinski fakultet

Biografija - Maraš Milanka
Biografija - Maraš Milanka

Od oktobra 1999. godine zapošljena na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na Katedri za Medicinsku biohemiju.