Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Maraš MilankaX

Od oktobra 1999. godine zapošljena na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na Katedri za Medicinsku biohemiju.