Muzička akademija

Biografija - Belević Vida
Biografija - Belević Vida

Vida Belević je diplomirani pijanista.Nižu i srednju muzičku školu je završila u Kolašinu i Podgorici.Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Podgorici u klasi ruskog pedagoga prof. Vladimira Bočkarjova. Magistarske studije na odsjeku kamerna muzika je zavrsila na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi prof.Čedomira Nikolića.U toku školovanja dobitnik je više republičkih i saveznih nagrada (Podgorica, Kotor, Sarajevo, Beograd...idr).
Njena karijera je propraćena velikim brojem koncerata održanim u zemlji i inostranstvu, kao i saradnjom sa istaknutim umjetnicima.Bila je i član trija *Virtuozi Montenegra* sa kojima je uspješno nastupala.


Prateći studenske takmičarske i koncertne programe, Vida Belević se pokazala kao izvrstan klavirski saradnik koji je umnogome doprinio uspjehu studenata na državnim i medjunarodnim takmičenjima, kao i na njihovim javnim predstavljanjima. Osim toga njen muzikalitet, odnjegovani ton i smisao za oblikovanje fraze bili su zapaženi i na drugim koncertima.


Radi kao viši stručni saradnik na predmetu Klavirski praktikum, i kao klavirski saradnik u klasi kontrabasa na Muzičkoj akademiji - Cetinje.