Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Bojičić NadicaX

Rođena 8. juna 1980. godine u Prokuplju, Republika Srbija. U istom gradu završila je osnovnu i srednju školu i stekla zvanje Medicinska sestra-tehničar.

Na Višoj fizioterapeutskoj školi u Igalu je diplomirala 2002. godine i stekla zvanje Viši fizioterapeutski tehničar.

Na Fakultetu primijenjene fizioterapije Univerziteta Crne Gore u Igalu, završila je Osnovne primijenjene studije 2005. godine i stekla zvanje Bachelor (Bapp) primijenjene fizioterapije. 2008. godine na istom Fakultetu završila je Postdiplomske specijalističke primijenjene studije i stiče zvanje Specijalista (Spec. App) primijenjene fizioterapije.

Na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, 20. juna 2016. godine, je odbranom magistarskog rada pod nazivom „Ispitivanje posturalnog balansa na balans platformi kod osoba treće životne dobi“ stekla zvanje Magistar fizikalne terapije.

Učestvovala na Konferenciji „Prevencija i kontrola najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti“ održanoj u aprilu 2010. godine u Igalu, izlažući rad na temu “Osteoporoza-prikaz pacijenta“.

Od 2003. do 2005. godine radi u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Simo Milošević” u Igalu. Od 2006. do 2015. godine zaposlena je kao stručni saradnik na Fakultetu primijenjene fizioterapije Univerziteta Crne Gore u Igalu, a od septembra 2015. godine radi, takođe kao stručni saradnik, na  Studijskom programu primijenjena fizioterapija Medicinskog fakulteta u Podgorici.