Maja Blagojević


Maja Blagojević
Šifra: 295147
Prezime i ime: Maja Blagojević
Titula:
Zvanje: viši stručni saradnik dr
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFSTOČARSTVOOsnovne6MLJEKARSTVO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor