OSNOVI KLINIČKE PRAKSE I


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Osnovi kliničke prakse I, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Zna način prijema u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i vodjenje potrebne medicinske dokumentacije. 2. Umije da procijeni orijentaciono stanje pacijenta na prijemu i odredi vitalne parametre (puls, arterijski pritisak, disanje, kvalitet i boja kože). 3. Zna načine uzimanja različitih bioloških materijala za analizu. 4. Zna načine njege i ishrane pacijenata, dijetu kao sastavni dio njege i liječenja. 5. Zna da pripremi i aplicira ljekove za oralnu, subkutanu, intradermalnu i intramuskularnu pripremu, kao i da spremi infuzioni rastvor. 6. Zna higijenu bolesnika, bolesničke sobe i odjeljenja. 7. Zna trijažu i transport bolesnika. Zagrijevanje i hladjenje bolesnika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARJA LJUBIĆ ŠTURANOVIĆ1x2
16B+2P
IRENA RADOMAN VUJAČIĆ.33x1
49B+4P
LIDIJA RAKOČEVIĆ1x1
9B
LJUBICA PEJAKOV.25x1
49B+4P
NELICA IVANOVIĆ RADOVIĆ1x1
8B+1P
NIKOLA BULATOVIĆ1x1
8B+4P
VESNA MIRANOVIĆ.5x1
49B+4P
VLADIMIR TODOROVIĆ.16x1
49B+4P
ŽELJKA ROGAČ1x1
8B+1P