OSNOVI KLINIČKE PRAKSE I


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Osnovi kliničke prakse I, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Zna način prijema u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i vodjenje potrebne medicinske dokumentacije. 2. Umije da procijeni orijentaciono stanje pacijenta na prijemu i odredi vitalne parametre (puls, arterijski pritisak, disanje, kvalitet i boja kože). 3. Zna načine uzimanja različitih bioloških materijala za analizu. 4. Zna načine njege i ishrane pacijenata, dijetu kao sastavni dio njege i liječenja. 5. Zna da pripremi i aplicira ljekove za oralnu, subkutanu, intradermalnu i intramuskularnu pripremu, kao i da spremi infuzioni rastvor. 6. Zna higijenu bolesnika, bolesničke sobe i odjeljenja. 7. Zna trijažu i transport bolesnika. Zagrijevanje i hladjenje bolesnika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA BULATOVIĆ.2x9
60B+7P
DUŠANKA NOVOSEL.2x9
60B+7P
DARJA LJUBIĆ.2x9
60B+7P
NELICA IVANOVIĆ RADOVIĆ.2x9
60B+7P
EMIR MUZUROVIĆ.2x9
60B+7P
VESNA MIRANOVIĆ.3x1
60B+7P
DANKO ŽIVKOVIĆ.2x1
60B+7P
LJUBICA PEJAKOV.2x1
60B+7P
VLADIMIR TODOROVIĆ.2x1
60B+7P
BOGDAN PAJOVIĆ.1x1
60B+7P