OSNOVI KLINIČKE PRAKSE I


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR DOBRIČANIN.2x5
40B+4P
NIKOLA BULATOVIĆ.2x5
40B+4P
DUŠANKA NOVOSEL.2x5
40B+4P
DARJA LJUBIĆ.2x5
40B+4P
NELICA IVANOVIĆ RADOVIĆ.2x5
40B+4P
VESNA MIRANOVIĆ.46x1
40B+4P
BOGDAN PAJOVIĆ.14x1
40B+4P
DANKO ŽIVKOVIĆ.14x1
40B+4P
LJUBICA PEJAKOV.13x1
40B+4P
VLADIMIR TODOROVIĆ.13x1
40B+4P