Željko Ivanović


Šifra: 900522
Prezime i ime: Željko Ivanović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ivanović Ž., Bauk S.Multiphase Approach to Developing Model of Logistics for Coastal Tourist DestinationsPROMET-Traffic & Transportation