Ivana Drobnjak


Ivana Drobnjak
Šifra: 900757
Prezime i ime: Ivana Drobnjak
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo (2017)
1 Gradjevinska mehanika I2x2
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo (2017)
2 Gradjevinska mehanika II2x2
Arhitektonski fakultet Osnovne
Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
2 Mehanika i otpornost materijala1x21x6
Arhitektonski fakultet Osnovne
Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
3 Statika konstrukcija1x11x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
8 Primjena računara (k)3x1
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
2 Otpornost materijala11
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
3 Teorija konstrukcija1x1S1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije