Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

• Kontrolisati, nadgledati, održavati i efikasno upravljati radom brodskih električnih i elektronskih sistema i uređaja. • Planirati i organizirati rad brodskih električnih i elektronskih uređaja za upravljanje i nadzor, te otkriti i ukloniti uzroke njihovog nepravilnog rada. • Upravljati radom brodskih električnih i elektronskih sistema, te otkriti i ukloniti uzroke njihovog nepravilnog rada. • Izrađivati i realizovati planove preventivnog održavanja i vođenje tehničke dokumentacije. • Planirati i primjenjivati mjere zaštita na radu. • Tumačiti i kritički prosuđivati elemente pomorsko-pravne regulative u svrhu zaštite života na moru i zaštite mora i morske sredine. • Uspostaviti i održavati sigurnost broda, posade i putnika te sprovesti mjere spašavanja života, protipožarne zaštite i ostalih sistema sigurnosti, te planirati i upravljati situacijama u nuždi i slučaju oštećenja. • Voditi i upravljati posadom broda.