Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku ovog studijskog programa student/studentkinja će pokazati sposobnost da:

  • kontroliše, nadgleda, održava i efikasno upravlja radom brodskih električnih i elektronskih sistema i uređaja;
  • planira i organizuje rad brodskih električnih i elektronskih uređaja za upravljanje i nadzor, otkriva i uklanja uzroke njihovog nepravilnog rada;
  • upravlja radom brodskih električnih i elektronskih sistema, otkriva i uklanja uzroke njihovog nepravilnog rada;
  • izrađuje i realizuje planove preventivnog održavanja i vođenja tehničke dokumentacije;
  • planira i primjenjuje mjere zaštita na radu;
  • tumači i kritički prosuđuje elemente pomorsko-pravne regulative u svrhu zaštite života na moru i zaštite mora i morske sredine;
  • uspostavlja i održava sigurnost broda, posade i putnika, sprovodi mjere spašavanja života, protivpožarne zaštite i ostalih sistema sigurnosti, planira i upravlja situacijama u nuždi i u slučaju oštećenja;
  • vodi i upravlja posadom broda