Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku osnovnih akademskih studija "Stočarstvo" student će biti osposobljen da: - Prepozna i sagleda značaj stočarske proizvodnje i ukupne poljoprivrede kao veoma važne privredne grane; - Primijeni osnovna znanja u pogledu proizvodnje hrane za životinje, ishrane, selekcije i odgajivanja domaćih životinja i proizvodnji osnovnih proizvoda animalnog porijekla; - Sprovodi osnovne procedure i laboratorijske metode za potrebe selekcije i oplemenjivanaj domacih životinja ili njihove konzervacije; - Organizuje i samostalno upravlja tehnološkim procesima u primarnoj stočarskoj proizvodnji uz jasno sagledavanje ekonomskih aspekata; -Analizira tržište potrošača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; -Sprovodi stručne i savjetodavne poslove u oblasti stočarstva,prepoznaje probleme i predlaže poboljšanja u poslovanju poljoprivrednog gazdinstva; - Prezentuje rezultate rada korišćenjem savremenih informacionih tehnologija;