Studijski program

Nivo studija: Magistarske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku magistarskih studija student će biti osposobljen da: - Analizira rezultate dobijene savremenim laboratorijskim metodama; - Rukovodi procesom proizvodnje; - Utvrdi probleme u procesu proizvodnje; - Predlaže nove mjere za rješavanje problema u skladu sa naučno-istraživačkim saznanjima;