Prirodno-matematički fakultet

Računarstvo i informacione tehnologije


Nivo studija: Specijalisticke
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Završetak drugog ciklusa studija pruža mogućnost za originalan, kerativan pristup u razvoju i primjeni najnovijih tehnologija u kontekstu rešavanja problema korisnika kroz planiranje, modeliranje, realizaciju i održavanje složenih softverskih sistema. Poslije završenog ovog stepena studija, studenti se osposobljeni za: upravljanje projektima u svim fazama razvoja softverskih sistema, primjenu stručnih metoda u realizaciji projekata u oblasti računarskih nauka i informatike, razumjevanje uticaja apstrahovanja, modelovanja, arhitekture i obrazaca na razvoj softverskog proizvoda, praktičnu realizaciju implementacije informacionih zahtjeva i kritička ocjena uloge softverskih alata i metoda u softver inženjerstvu, diskutuju o odlikama i nedostacima različitih metodologija razvoja softverskih usluga, servisa, proizvoda i informacionih sistema, jasno razumjevanje različitih sistema za upravljanje bazama podataka i njihovih karakteristika, kritičku ocjenu značaja testiranja softvera i procena potrebe i korisnosti formalnih metoda prilikom testiranja, kritičku ocjenu različitih i praktičnu pirmjenu savremenih alata i thenologija u cilju zaštite podataka i bezbijednosti računarskih sistema, diskutuju o odlikama i nedostacima različitih metodologija razvoja korisničkog interfejsa, jasno razumijevanje savremenih alata i metodologija u vizuelizaciji i reprezentaciji podataka, razumijevanje savremenih softverskih i hardverskih platformi za razvoj softvera, poznavanje najnovijih istraživačkih smjerova i dostignuća u oblasti informacionih tehnologija.