Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku studija student će biti osposobljen da:

 • Definiše značaj mediteranskog voćarstva i ukupne biljne proizvodnje kao važne privredne grane.
 • Prepozna morfološke i fiziološke procese i biologiju kod mediteranskih voćnih vrsta.
 • Upotrijebi elementarna znanja iz bazičnih prirodnih nauka.
 • Primjeni agropomotehničke mjere u zasadima mediteranskih voćnih vrsta i proizvodnji sadnog materijala.
 • Primjeni znanja iz oblasti pripreme zemljišta, izbora sorti, izbora uzgojnih oblika, vremena berbe i sl.;
 • Primjeni praktične vještine neophodne za podizanje i upravljanje u svim važnim tehnološkim operacijama u mediteranskom voćarstvu.
 • Upotrijebi bazično znanje iz zaštite bilja suptropskih voćnih vrsta i agro – eko sistema.
 • Izračuna osnovne pokazatelje proizvodnje.
 • Organizuje praktičan rad na terenu;
 • Primjeni tehnologiju uzgoja na principima ekološke proizvodnje;
 • Primjeni biološku zaštitu voćaka ;
 • Primjeni tehnologiju gajenja voćaka na okućnici.