Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: PRIMIJENJENE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku osovnih primijenjenih studija " Mediteransko voćarstvo" student ce biti osposobljen da: - Definiše značaj mediteranskog voćarstva; - Prepozna fiziološke procese i biologiju kod mediteranskih voćnih vrsta; - Izgradi praktične vještine neophodne za podizanje i upravljanje u svim važnim tehnološkim operacijama u mediteranskom voćarstvu; - Upotrijebi bazično znanje iz oblasti zaštite bilja suptropskih voćnih vrsta; - Izračuna osnovne ekonomske pokazatelje; - Ispita tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; -Organizuje praktiča rad na terenu;