Studijski program

Nivo studija:
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje:
Ishodi učenja:

Po završetku master studija studijskog programa Elektroenergetski sistemi, student će biti sposoban da:

 • Samostalno koristi softverske alate za projektovanje i izrađuje projektnu dokumentaciju.
 • Definiše i razumije uticaj energetike na okolinu.
 • Poznaje ulogu i vrste relejne zaštite i razumije principe podešavanja zaštitnih releja.
 • Razumije ulogu i strukturu upravljanja elektroenergetskim sistemom.
 • Razumije i određuje parametre pogona elektrodistributivne i prenosne mreže (uklopno stanje, naponske prilike, profil opterećenja, stabilnost, sigurnost, regulacija napona i frekvencije)
 • Razumije ulogu i strukturu tržišta električne energije.
 • Razumije i proračunava parametre uzemljenja elemenata sistema i mreže.
 • Razumije ulogu proizvodnih jedinica i postupke njihovog optimalnog angažovanja
 • Poznaje prirodu i način modelovanja prenaponskih prelaznih procesa
 • Razumije i analizira principe rada, karakteristike i modele različitih distribuiranih izvora električne energije.
 • Proračunava efekte integracije distribuiranih izvora električne energije na radne režime u elektroenergetskim mrežama sa aspekta strujnih i naponskih prilika, stabilnosti, kvaliteta električne energije.
 • Primjenjuje metode optimizacije elektroenergetskih i elektrodistributivnih sistema.
 • Definiše i analizira napredne elektroenergetske mreže i sisteme.
 • Kroz izradu master rada vlada sposobnošću individualnog rada u multidisciplinarnom okruženju.