Obavještenja za predmete - ELEKTROENERGETSKI SISTEMI


ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Relejna zaštita   17.05.2022
  Termin Drugog kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   16.05.2022
  Seminarski radovi-AŽURIRANO
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Kvalitet električne energije   14.05.2022
  Rezultati nakon popravnog kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   13.05.2022
  Rezultati kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Kvalitet električne energije   09.05.2022
  Popravni kolokvijum
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Upravljanje EES   08.05.2022
  Rezultati K2
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Energetika i ekologija   04.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Upravljanje EES   29.04.2022
  Termin Drugog kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   29.04.2022
  NOVI termin kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Energetika i ekologija   28.04.2022
  Termin predavanja je 06.05.2022. Link ce biti naknadno istaknut.
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   26.04.2022
  Termin kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   26.04.2022
  Grupe za seminarske radove
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Relejna zaštita   25.04.2022
  Rezultati K1
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   20.04.2022
  Termin racunskih vjezbi
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Kvalitet električne energije   19.04.2022
  Rezultati I kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   17.04.2022
  Termin racunskih vjezbi
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Upravljanje EES   13.04.2022
  Rezultati K1
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Energetika i ekologija   12.04.2022
  Popravni kolokvijum ce se odrzati 18.04.2022.god u 14.00 h sala 016
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Kvalitet električne energije   11.04.2022
  Termin I kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   10.04.2022
  Termin racunskih vjezbi
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   09.04.2022
  Predavanja predvidjena za ponedjeljak, 11.04.2022. odlazu se za 18.04.2022.
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   04.04.2022
  Novi link za cas
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   03.04.2022
  Racunske vjezbe
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   01.04.2022
  Racunske vjezbe
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Relejna zaštita   31.03.2022
  Nastava - prelazak na on-line
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Upravljanje EES   30.03.2022
  On line nastava
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Energetika i ekologija   30.03.2022
  Rezultati kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   27.03.2022
  Odlaganje racunskih vjezbi
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Relejna zaštita   25.03.2022
  Termin Prvog kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Upravljanje EES   21.03.2022
  Termin Prvog kolokvijuma
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   20.03.2022
  Racunske vjezbe
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   13.03.2022
  Predavanja ce se 14.03.2022. drzati iskljucivo online, sa pocetkom u 8.15h, preko ZOOM aplikacuje, link je u prilogu,
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   13.03.2022
  Racunske vjezbe za 14.03
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Energetika i ekologija   11.03.2022
  Materijal sa predavanja 4
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Elektrodistributivni sistemi   07.03.2022
  Rezultati ispita nakon Korona roka
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Eksploatacija i planiranje EES   07.03.2022
  Rezultati ispita nakon Korona roka
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Energetika i ekologija   07.03.2022
  Uputstvo za izradu seminarskog rada
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI - Distribuirani izvori električne energije   06.03.2022
  Racunske vjezbe

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 10