Raspisan konkurs za upis studenata u I godinu master akademskih i primijenjenih studija

Univerzitet Crne Gore raspisao je danas konkurs  za upis studenata u prvu godinu master akademskih i primijenjenih studija Univerziteta Crne Gore, obima 120 ECTS kredita za studijsku 2022/23. godinu, koji se finansiraju iz Budžeta. Tekst konkursa je dostupan u dnevnim novinama koje izlaze u Crrnoj Gori, kao i u prilogu ove vijesti.  Prijave na konkurs se podnose 29. septembra 2022. godine studentskoj službi organizacione jedinice, u okviru radnog vremena te službe, a prijemni ispiti koji su obavezan uslov za upis na master studijske programe buće organizovani od 30. septembra do 1. oktobra 2022. godine. Shodno članu 119b Zakona o visokom obrazovanju biće omogućen upis na drugu godinu master studija kandidatima koji imaju stečenih 240 ECTS kredita. Fakulteti će formirati Komisije i definisati uslove za upis po ovom kriterijumu.