Osnovne informacije
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Strujanje u saobraćajnim tunelima Strujanje u saobraćajnim tunelima

Centar za energetiku Mašinskog fakulteta u Podgorici osnovan je zbog saradnje sa privredom i ministarstvom nadležnim za pitanja energetike i energetske efikasnosti, pod vođstvom prof. dr Nenada Kažića. Rad Centra se oslanja na Laboratoriju za energetiku koja raspolaže opremom za naučnoistraživački rad, a koja se takođe koristi i u projektima saradnje sa privredom za mjerenja u energetici, procesnoj tehnici, kod sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju itd. U okviru TEMPUS projekta SDTRAIN, u saradnji sa Zajednicom opština, Centar je pokrenuo obuke predstavnika lokalnih samouprava u oblasti energetskog menadžmenta i obnovljivih izvora energije. Saradnici Centra su učestvovali u projektu izrade nacionalnog softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada koji je realizovalo Ministarstvo ekonomije i Fraunhofer institut za građevinsku fiziku.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.