Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   10.02.2021
  Konačni rezultati poslije popravnog završnog ispita (Menadžment PG)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   08.02.2021
  Popravni završni ispit - termin (Menadžment Pg)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   26.01.2021
  Rezultati poslije završnog ispita (Menadžment PG)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   17.01.2021
  Završni ispit-raspored polaganja (Menadžment PG)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   17.01.2021
  Novi termin dodatnog roka za praktični dio ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   28.12.2020
  Rezultati popravnih praktičnih kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   22.12.2020
  Popravni praktični kolokvijumi - VAŽNE INFORMACIJE
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   21.12.2020
  Rezultati drugog praktičnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   18.12.2020
  Termin polaganja popravnih praktičnih kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   15.12.2020
  Drugi praktični kolokvijum (Excel) - VAŽNE INFORMACIJE
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   05.12.2020
  Rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma (Menadžment PG)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   26.11.2020
  Termin za popravni teorijski kolokvijum (Menadžment PG)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   16.11.2020
  Rezultati teorijskog kolokvijuma (Menadžment PG)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   06.11.2020
  Rezultati prvog praktičnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   05.11.2020
  Raspored polaganja teorijskog kolokvijuma (Menadžment PG)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   03.11.2020
  Raspored polaganja prvog praktičnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   30.09.2020
  Informacije za časove vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   27.09.2020
  Informacija za nove studente (studijski program Menadžment PG)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   26.09.2020
  Rezultati drugog septembarskog termina (Menadžment PG)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   25.09.2020
  Drugi septembarski rok - informacije
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   14.09.2020
  Rezultati prvog septembarskog termina (Menadžment PG)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   11.09.2020
  Prvi septembarski rok - informacije
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   03.02.2020
  Konačni rezultati nakon popravnog završnog ispita -Menadžment PG
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   26.01.2020
  Rezultati završnog ispita -Menadžment PG
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   08.01.2020
  Ukupni rezultati prije završnog ispita (studijski program Menadžment Podgorica)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   29.12.2019
  Materijal sa predavanja (Menadžment Podgorica)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   25.12.2019
  Raspored polaganja popravnog praktičnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   24.12.2019
  Promjena sale za današnja predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   18.12.2019
  Materijal sa predavanja (Menadžment Podgorica)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   18.12.2019
  Primjer završnog ispita (Menadžment Podgorica)
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   18.12.2019
  Raspored polaganja drugog praktilčnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   17.12.2019
  Promjena sale za današnja predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   12.12.2019
  Materijal sa predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   06.12.2019
  Rezultati nakon popravnog praktičnog ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   05.12.2019
  Materijal sa predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   04.12.2019
  Raspored polaganja popravnog praktičnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   02.12.2019
  Rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   19.11.2019
  Materijal sa predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   19.11.2019
  Termini praktičnog dijela ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   14.11.2019
  Materijal za čas vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   10.11.2019
  Rezultati teorijskog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   04.11.2019
  Teorijski kolokvijum
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   30.10.2019
  Raspored polaganja prvog praktilčnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   29.10.2019
  Materijal sa predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   19.10.2019
  Materijal sa predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   19.10.2019
  Primjer testa za popravni kolokvijum
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   10.10.2019
  Materijal sa predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   26.09.2019
  Materijal sa predavanja
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   05.09.2019
  Novi termin drugog septembarskog roka
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-POSLOVNA INFORMATIKA -   02.02.2019
  Rezultati popravnog završnog ispita i konačne ocjene

1 | 2