MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati Testa Hemija

13.11.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Praktikum iz Organske hemije

13.11.2019


ANIMALNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Praktikum iz Organske hemije

13.11.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - OPŠTA HEMIJA

2. Domaci zadatak

13.11.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

2. Domaci zadatak

13.11.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Termin za popravni prvi kolokvijum

12.11.2019


ANIMALNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Termin za popravni prvi kolokvijum

12.11.2019


STOČARSTVO - HEMIJA

Termin za popravni prvi kolokvijum

12.11.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - OPŠTA HEMIJA

Rezultati 1. kolokvijuma

12.11.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati 1.kolokvijuma

12.11.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Rezultati 1. kolokvijuma

08.11.2019


ANIMALNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Rezultati 1. kolokvijuma

08.11.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Nadoknada neodradjenih vježbi

08.11.2019


ANIMALNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Nadoknada neodradjenih vježbi

08.11.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Raspored za polaganje prvog kolokvijuma

04.11.2019


ANIMALNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Raspored za polaganje prvog kolokvijuma

04.11.2019


STOČARSTVO - HEMIJA

Raspored za polaganje prvog kolokvijuma

04.11.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Laboratorijski test iz hemije

01.11.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - OPŠTA HEMIJA

Rezultati 1. domaćeg zadatka

01.11.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati 1. domaćeg zadatka

01.11.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

2. domaći zadatak

30.10.2019


STOČARSTVO - HEMIJA

2. domaći zadatak

30.10.2019


ANIMALNA PROIZVODNJA - HEMIJA

2. domaći zadatak

30.10.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Rezultati 1. domaćeg zadatka

28.10.2019


ANIMALNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Rezultati 1. domaćeg zadatka

28.10.2019


STOČARSTVO - HEMIJA

Rezultati 1. domaćeg zadatka

28.10.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Slajdovi sa predavanja P4

16.10.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Nadoknada termina predavanja od 29.10.2019.g.

16.10.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

1. domaci zadatak

15.10.2019


STOČARSTVO - HEMIJA

Prvi domaci zadatak

15.10.2019


ANIMALNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Prvi domaci zadatak

15.10.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Slajdovi sa predavanja

06.10.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Slajdovi sa predavanja 1 i 2

05.10.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Informacije za studente i plan rada

27.09.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Informacije i plan rada

26.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Vježbe - Opšta hemija (grupe i termini)

26.09.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Termin ispita iz Hemije u dopunskom septembarskom roku

19.09.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Rezultati, Hemija, Avgustovski rok

14.09.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Animalna proizvodnja, Stočarstvo, Hemija, Rezultati II avgustovskog roka

13.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

rezultati ispita iz Opše hemije u avgustovskom roku

13.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

rezulttai avgustovskog roka

13.09.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Rezultati, Hemija, BTI, I avgustovski rok

05.09.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Hemija, Rezultati, II avgustovski rok

04.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati ispita u avgustovskom roku (prvi termin)

03.09.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Rezultati, Hemija, Prvi avgustovski rok

26.08.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Termin, Hemija, Drugi avgustovski rok

26.08.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

III provjera znanja iz Hemija u medicini

24.06.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Hemija u medicini, II termin provjere znanja u junskom roku

10.06.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Termin praktičnog ispita

06.06.2019


MEDICINA - MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA

Provjera znanja iz Hemije, maj 2019.

27.05.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5