HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Tabela sa poenima nakon popravnog završnog ispita

16.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Tabela sa poenima nakon popravnog završnog ispita

08.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Tabela sa poenima nakon redovnog završnog ispita

01.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Rezultati kolokvijuma

25.06.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 16.06.2020 09:37

16.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Rezultati završnog ispita iz Fizičke hemije II

15.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Tabela sa poenima prije završnog ispita

11.06.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Tabela sa poenima prije završnog ispita

11.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Tabela sa poenima prije završnog ispita

11.06.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Rezultati kolokvijuma

09.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Termin kolokvijuma

09.06.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Rezultati kolokvijuma

04.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Rezultati kolokvijuma

04.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Promjena termina kolokvijuma

03.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Termini kolokvijuma

26.05.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Termini kolokvijuma

26.05.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Termini kolokvijuma

26.05.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

ZOOM KONSULTACIJA-KINETIKA

09.05.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

ZOOM KONSULTACIJA

06.05.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 05.05.2020 16:00

05.05.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 03.05.2020 10:36

03.05.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

ZOOM KONSULTACIJA

25.04.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

XI predavanje i primjer zavrsnog ispita na MOODLE platformi

23.04.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA KINETIKA

Nova objava - 20.04.2020 13:11

20.04.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

ZOOM KONSULTACIJA

20.04.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Konsultacije

15.04.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Nova objava - 13.04.2020 11:07

13.04.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 12.04.2020 20:12

12.04.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 06.04.2020 11:28

06.04.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Nova objava - 06.04.2020 12:30

06.04.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 30.03.2020 13:25

30.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Nova objava - 30.03.2020 14:45

30.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Onlajn platforma Moodle

30.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Pristup materijalu preko Moodle onlajn platforme

24.03.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 23.03.2020 12:12

23.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Nova objava - 23.03.2020 12:59

23.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Nova objava - 17.03.2020 12:45

17.03.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 16.03.2020 19:00

16.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Tabela sa ocjenama

07.02.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Tabela sa ocjenama

06.02.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Tabela sa ocjenama

06.02.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Tabela sa ocjenama

06.02.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Tabela sa ocjenama

05.02.2020


FARMACIJA -

Tabela sa ocjenama

05.02.2020


FARMACIJA -

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

04.02.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Rezultati završnog ispita

30.01.2020


FARMACIJA -

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

24.01.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

22.01.2020


1 | 2 | 3