HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Onlajn platforma Moodle

30.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Pristup materijalu preko Moodle onlajn platforme

24.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Tabela sa ocjenama

07.02.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Tabela sa ocjenama

06.02.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Tabela sa ocjenama

06.02.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Tabela sa ocjenama

06.02.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Tabela sa ocjenama

05.02.2020


FARMACIJA -

Tabela sa ocjenama

05.02.2020


FARMACIJA -

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

04.02.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Rezultati završnog ispita

30.01.2020


FARMACIJA -

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

24.01.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

22.01.2020


FARMACIJA -

Rezultati popravnog kolokvijuma i redovnog završnog ispita

18.01.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati završnog ispita

17.01.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Predispitna tabela

17.01.2020


FARMACIJA -

Predispitna tabela

15.01.2020


FARMACIJA -

Predispitna tabela

15.01.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Poeni nakon redovnog završnog ispita

14.01.2020


FARMACIJA -

Rezultati popravnog II kolokvijuma

09.01.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati popravnog II kolokvijuma

30.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

30.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Rezultati II kolokvijuma

28.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati popravnog II kolokvijuma

28.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Rezultati popravnog II kolokvijuma

28.12.2019


FARMACIJA -

Rezultati kolokvijuma

27.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Termin popravnog kolokvijuma

26.12.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Termin popravnog kolokvijuma

26.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Rezultati kolokvijuma

25.12.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati II kolokvijuma

24.12.2019


FARMACIJA -

Rezultati II kolokvijuma

23.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Rezultati II kolokvijuma

22.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Termin II kolokvijuma iz Hemijske Termodinamike

22.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Termin eksperimentalnih vježbi

22.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati II kolokvijuma

19.12.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Termin II kolokvijuma

19.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Rezultati popravnog I kolokvijuma

09.12.2019


FARMACIJA -

Rezultati popravnog I kolokvijuma

25.11.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Rezultati I kolokvijuma

22.11.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati popravnog I kolokvijuma

19.11.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati popravnog I kolokvijuma

17.11.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Rezultati popravnog I kolokvijuma

17.11.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati I kolokvijuma

13.11.2019


FARMACIJA -

Rezultati I kolokvijuma

11.11.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Rezultati I kolokvijuma

07.11.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati I kolokvijuma

06.11.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Rezultati testa

31.10.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Rezultati drugog termina ispita u avgustovsko-septembarskom roku

12.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Rezultati prvog termina ispita u avgustovsko-septembarskom roku

09.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati prvog termina ispita u avgustovsko-septembarskom roku

04.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati prvog termina ispita u avgustovsko-septembarskom roku

04.09.2019


1 | 2 | 3