TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE LJEKOV.AROM.I ZAČI. BILJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN JOVOVIĆ3x1
4B
1x1
4B