OPŠTE VOĆARSTVO


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Da definiše značaj voćarstva kao profitabilne privredne grane, • Prepozna fiziološke procese i biologiju voćnih vrsta, • Da objasni načine razmnožavanja voćaka i praktično primjeni najbolje metode umnožavanja, • Pravilno analizira povoljne ekološke uslove za voćarsku proizvodnju i proizvodnju voćnih sadnica, • Da pravilno analizira i odredi najbolje uzgojne oblike u savremenom voćarstvu, • Da je osposobljen za pravilnu primjenu agropomotehničkih mjera ( rezidba, đubrenje, navodnjavanje, obrada zemljišta, zaštitu od bolesti i štetočina) u optimalnim agro-rokovima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ1x2
23B+7S+1P
NATAŠA DAJKOVIĆ1x2
23B+7S+1P
RANKO POPOVIĆ4x1
23B+7S+1P