OPŠTE VOĆARSTVO


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Da definiše značaj voćarstva kao profitabilne privredne grane, • Prepozna fiziološke procese i biologiju voćnih vrsta, • Da objasni načine razmnožavanja voćaka i praktično primjeni najbolje metode umnožavanja, • Pravilno analizira povoljne ekološke uslove za voćarsku proizvodnju i proizvodnju voćnih sadnica, • Da pravilno analizira i odredi najbolje uzgojne oblike u savremenom voćarstvu, • Da je osposobljen za pravilnu primjenu agropomotehničkih mjera ( rezidba, đubrenje, navodnjavanje, obrada zemljišta, zaštitu od bolesti i štetočina) u optimalnim agro-rokovima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOICA ŠKATARIĆ1x2
31B+12S+2P
MIROSLAV ČIZMOVIĆ1x2
13B+12S+2P
RANKO POPOVIĆ4x1
13B+12S+2P