Radoica Škatarić


Radoica Škatarić
Šifra: 290318
Prezime i ime: Radoica Škatarić
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke1RASADNIČKA PROIZVODNJA0 x 00 x 02 x 1
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke1BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA0 x 00 x 01 x 1
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke1PRERADA VOĆA0 x 00 x 01 x 0
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVOMaster1BIOLOŠKO-EKOLOŠKE OSNOVE VINOGRADARSTVA0 x 00 x 01 x 1
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVOMaster2RASADNIČARSTVO0 x 00 x 02 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4OPŠTE VINOGRADARSTVO0 x 00 x 01 x 2
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4OPŠTE VOĆARSTVO0 x 00 x 01 x 2
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6KONTINENTALNO VOĆARSTVO0 x 00 x 01 x 2
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne6TEHNOLOGIJA PRERADE VOĆA I POVRĆA0 x 00 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne6TEHNOLOGIJA PRERADE VOĆA I POVRĆA0 x 00 x 01 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne6TEHNOLOGIJA PRERADE VOĆA I POVRĆA0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA0 x 00 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor