BIOHEMIJA BILJAKA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STOJA LJUTICA1x4
61B+12P
JELENA VUKČEVIĆ1x4
61B+12P
GORDANA ŠEBEK3x1
61B+12P