EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ1x1
12B+9S+4P
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ3x1
12B+9S+4P