Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Izvrši proračun vodnog bilansa zemljišta; - Razumije projekat Melioracija; - Prepozna uzroke prevlaživanja zemljišta; - Procjeni potrebe za odvodnjavanjem; - Prosudi koji način odvodnjavanja i dopunske (agrotehničke) mjere primjeniti; - Ukratko opiše načine navodnjavanja; - Izračuna normu navodnjavanja, normu zalivanja i vrijeme trajanja zalivanja; - Da argument o primjeni odgovarajućeg načina navodnjavanja; - Navede opšte pojmove i osnovne oblike erozije I rekultivacije zemljišta; - Sagleda potrebe za melioracijama u Crnoj Gori.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRKO BULATOVIĆ1x2
16B+7S+5P
DARKO DUBAK.5x1
16B+7S+5P
1x1
8B+7S+5P
MILOŠ ŠTURANOVIĆ.5x1
16B+7S+5P
1x1
8B+7S+5P
MIRKO KNEŽEVIĆ3x1
16B+7S+5P