MEDITERANSKO VOĆARSTVO


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: - prepozna vrste mediteranskog voća, - proizvode sadnice važnijih mediteranskih voćnih vrsta, - pripremi zemljište za sadnju i izvrši sadnju, - primijeni stečena znanja kod rezidbe, navodnjavanja i đubrenja, - pokaže neposrednim izvršiocima praktično izvođenje rezidbe i kalemljenja, - organizuje i rukovodi radnim grupama prilikom obavljanja agrotehničkih i pomotehničkih radova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA ADAKALIĆ3x1
6B+14S+4P
NATAŠA DAJKOVIĆ1x2
6B+14S+4P
SLAVOJKA MALIDŽAN1x2
6B+14S+4P
1x2
6B+14S+4P

Rezultati završnog ispita