MEDITERANSKO VOĆARSTVO


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: - prepozna vrste mediteranskog voća - proizvode sadnice važnijih mediteranskih voćnih vrsta - pripremi zemljište za sadnju i izvrši sadnju - primijeni stečena znanja kod rezidbe, navodnjavanja i đubrenja - pokaže neposrednim izvršiocima praktično izvođenje rezidbe i kalemljenja - organizuje i rukovodi radnim grupama prilikom obavljanja agrotehničkih i pomotehničkih radova

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ1x2
9B+20S+5P
SLAVOJKA MALIDŽAN1x1
9B+20S+5P
1x2
9B+20S+5P
MOMČILO RADULOVIĆ3x1
9B+20S+5P

Rezultati završnog ispita