BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOICA ŠKATARIĆ1x1
9B+8S
MIROSLAV ČIZMOVIĆ1x1
9B+8S
RANKO PRENKIĆ2x1
9B+8S