TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREH. PROIZVODA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ1x1
12B+8S+7P
MIOMIR JOVANOVIĆ3x1
12B+8S+7P