TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREH. PROIZVODA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ1x1
13B+11S+6P
MIOMIR JOVANOVIĆ3x1
13B+11S+6P

Konačni prijedlog ocjena

Rezultati nakon završnog ispita

Rezultati prije završnog ispita

Rezultati nakon II kolokvijuma

Rezultati nakon popravnog I kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma