TEHNOLOGIJA GAJENJA VINOVE LOZE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA POPOVIĆ3x1
11B
1x1
11B