Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student treba da: Upoznat je sa opštim pojmom, ciljevima i značajem oplemenjivanja. Razlikuje gen centre porijekla voćnih vrsta i vinove loze, poznaje značaj izvornih formi u oplemenjivanju i značaj genetičkih resursa. Objasni načine nasljeđivanja najvažnijih agronomskih svojstava, interakciju sorte i okoline, inbriding. Poznaje metode oplemenjivanja različitih voćnih vrsta voćaka i vinove loze, izbor roditelja za ukrštanje i načine ukrštanja. Može da primijeni tehniku hibridizacije, prikupljanja polena, izolacije, postupak naklijavanja sjemena. Poznaje principe biotehnoloških metoda: kultura tkiva, kultura embriona, proizvodnja bezvirusnog materijala, principi molekularnih tehnika. Prepoznaje vezu između teoretskih znanja i njihove praktične primjene. Osposobljen je za timski rad, kritičko razmišljanje, prezentaciju znanja i evaluaciju nastave.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA LAZOVIĆ3x1
8B
MIRJANA ADAKALIĆ2x1
8B
NATAŠA DAJKOVIĆ2x1
8B