OPLEMENJIVANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x2
11B
MIRJANA ADAKALIĆ2x2
22B
BILJANA LAZOVIĆ3x1
22B