Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Koristi teorijsko i praktično znanje iz zoologije u urbanim sredinama; 2. Procjenjuje interaktivni uticaj antropogenog faktora na populacije različitih životinjskih vrsta; 3. Sagleda rizik za zdravlje ljudi i domaćih životinja od vektorskih vrsta životinja; 4. Koristi biocide i pesticide protiv vektorskih vrsta u komunalnoj, medicinskoj i veterinarskoj higijeni; 5. Upotrebljava stečeno znanje u cilju zaštite životne sredine i 6. primijeni “One health” koncept.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ1x1
9B
IGOR PAJOVIĆ2x1
9B
1x1
9B
1x1
9B