Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da (1) Razumije morfološku i anatomsku strukturu nematoda; (2) Objasni odnos nematoda i drugih živih bića, posebno vektora; (3) Determiniše najznačajnije fitofagne nematode; (4) Upotrebljava znanje u cilju preventivne i kurativne zaštite biljaka od nematoda; (5) Koristi hemijske mjere prilikom suzbijanja nematoda, “One health” koncept.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR PAJOVIĆ