FITOSANITARNA ISPRAVNOST SADNOG MATERIJALA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x1
9B
TATJANA PEROVIĆ3x1
9B
2x1
9B