EVALUACIJA INVESTICIJA U AGROBIZNISU


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljenost da stečena znanja o upravljanju investicijama koriste u praksi pri utvrđivanju ekonomske efektivnosti i finansijske prihvatljivosti investicija i izradi investicionih programa u preduzećima i gazdinstvima za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ1.5x1
5B
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
5B
MIOMIR JOVANOVIĆ1.5x1
5B