EVALUACIJA INVESTICIJA U AGROBIZNISU


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
3B
MIOMIR JOVANOVIĆ1.5x1
3B
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ1.5x1
3B