Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definisati pojam ruralnog finansiranja, analizirati uslove kreditiranja, rukovoditi agrobiznisom

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIR JOVANOVIĆ
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ
MILJAN JOKSIMOVIĆ