Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše značaj farm menadžmenta, prepozna poziciju poljoprivrednog gazdinstva, analizira finansijski položaj gazdinstva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ
MILJAN JOKSIMOVIĆ