OBRAČUN I ANALIZA TROŠKOVA I REZULTATA U POLJ.


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše troškove u poljoprivredi, analizira troškove po pojedinim linijama,analizira finansijski rezultat

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
5B
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ3x1
5B

zoom nastava